Đóng
tu-van-thuy-noi-dia

TƯ VẤN THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1.Tư vấn, Thiết kế Tàu cá khu vực Nam Trung Bộ.

2.Tư vấn, Thiết kế Tàu khách, Tàu du lịch, Du thuyền.

3.Đóng mới tàu thuyền