KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

1.Kiểm định KTAT lao động – theo quy định của BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI a.Thiết bị Áp lực b.Thiết bị Nâng 2.Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên cao cấp chuyên sâu đến từ Cục Quản lý An toàn – Bộ Lao […]

17/02/2017

Xem thêm