Đóng
nen-image15

Phân tích thành phần hóa học kim loại (PMI)

Việc phân tích thành phần hợp kim bằng phương pháp quang phổ vạch phát xạ và huỳnh quang tia X được ứng dụng rộng rãi trong quá trình chế tạo, đóng mới và bảo dưỡng các công trình dầu khí, năng lượng và hóa chất để phân loại hợp kim, xác định thành phần hợp kim của một số nguyên tố sau khi hàn hoặc xử lý nhiệt theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng hoặc quy phạm của công trình.

image15

17/02/2017 PMI

Dịch vụ Related