Đóng

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 

0982 78 44 55 / 0905 730 337 / 058-3 605715

Email:

vtsc.inspection@gmail.com ; ngocthuan.vtsc@gmail.com

Địa chỉ:

VP Chính: 60A Cầu Bè – Vĩnh Thạnh – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Địa chỉ:

VP Phía Nam: Lô A13-37 Khu ĐTM Bình Nguyên, TX.Dĩ An, T.Bình Dương