Đóng
nen-image16

Hút chân không

Kiểm tra hút chân không là một phương pháp kiểm tra không phá hủy nhằm xác định vị trí mối hàn bị rò rỉ. Kiểm tra hút chân không sử dụng một hộp chân không, một máy bơm chân không, đường dây dẫn khí và nước xà phòng. Kiểm tra rò rỉ các loại mối hàn, hệ thống đường ống và bình chịu áp lực, bồn bể…

image16

Hút chân không Related