Đóng
1

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN

du-an-nhiet-dien-(1)

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Chủ đầu tư: EVN

Tổng thầu EPC: Shanghai Electric Group Company Ltd. (SEC)

Khách Hàng:

Địa điểm:

Phạm vi công việc:

1. NDT (RT, UT, MT, PT, HT).

2. Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn (PWHT)

3. Giám sát hàn, lập quy trình hàn.

4. Đào tạo, đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.

du-an-nhiet-dien-(4)

Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1

Chủ đầu tư: EVN

Tổng thầu EPC: DONGFANG ELECTRIC

Khách Hàng: Sichuan no.3 electric power construction company (SEPCC3)

Địa điểm: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Phạm vi công việc:

1. NDT (RT, UT, MT, PT, HT).

2. Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn (PWHT)

3. Giám sát hàn, lập quy trình hàn.

4. Đào tạo, đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.

 

du-an-nhiet-dien-(2)

Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3

Chủ đầu tư: EVN

Tổng thầu EPC: CHENGDA

Khách Hàng: Zhejiang thermal power construction company (ZTPC)

Địa điểm: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Phạm vi công việc:

1. NDT (RT, UT, MT, PT, HT).

2. Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn (PWHT)

3. Giám sát hàn, lập quy trình hàn.

4. Đào tạo, đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.

 

du-an-nhiet-dien-(3)

Dự án Nhiệt điện Gia Lai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai.

Tổng thầu EPC:

Khách Hàng:

Địa điểm:

Phạm vi công việc:

1. NDT (RT, UT, MT, PT, HT).

2. Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn (PWHT)

Dư án Related