Đóng
du-an-hang-hai-(1)

DỰ ÁN HÀNG HẢI

 
du-an-hang-hai-(1)

Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin

Chủ đầu tư: Hyundai Vinashin

Địa điểm: 01 Mỹ giang-Ninh Phước-Ninh hòa-Khánh hòa.

Phạm vi công việc:

1. NDT (RT, UT, MT, PT, HT, UTM).

2. Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn (PWHT)

3. Kiểm định công nghiệp.

 

du-an-hang-hai-(2)

GIÀN KHOAN TAM ĐẢO 01 (Jack-up)

Chủ đầu tư: VIETSOVPETRO

Địa điểm: Khánh hòa

Phạm vi công việc:

1. NDT (RT, UT, MT, PT, HT, UTM).

2. Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn (PWHT)

17/02/2017

Dư án Related