Đóng
1212

Đo lường – Hiệu chuẩn

Kiểm định áp kế Hiệu chuẩn van an toàn
1212

Áp kế là loại thiết bị đo lường thuộc danh mục quy định phải kiểm định trước khi đưa vào vào sử dụng và định kỳ hàng năm phải kiểm định lại theo quy định ĐLVN 08 : 2011.

Kiểm định lần đầu, cấp chứng nhận cho áp kế trước khi đưa vào sử dụng trên thiết bị

Kiểm định định kỳ theo theo quy định nhằm đánh giá tính nguyên vẹn, đảm bảo cấp chính xác của nó cho thiết bị làm việc tiếp theo.

Kiểm định sau khi sửa chữa, bảo trì định kỳ

 – Trước khi đưa vào sử dụng.

– Trong quá trình sử dụng.

– Kiểm định định kỳ hoặc kiểm định bất thường.