Kiểm tra từ tính (Magnetic Particle Testing – MT)

Kiểm tra bằng bột từ (MT)  là phương pháp có độ tin cậy và độ nhạy cao hơn, không đòi hỏi bề mặt kiểm tra phải quá sạch và nhẵn như khi kiểm tra thẩm thấu. Phát hiện các vết nứt và các bất liên tục khác trên bề mặt và gần bề mặt của […]

17/02/2017

Xem thêm