Kiểm tra thẩm thấu (Liquid Penetrant Testing – PT)

Để phát hiện các khuyết tật trên bề mặt kim loại, mối hàn sau khi gia công, đặc biệt là các vật liệu không nhiễm từ như thép không rỉ. người ta phun một chất lỏng có khả năng thẩm thấu cao và có màu sắc dễ phân biệt (thường là màu đỏ) lên bề […]

17/02/2017

Xem thêm