Kiểm tra nội soi (Video scope – VT)

Đây là phương pháp kiểm tra ngoại quan (visual test) tại các vị trí mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Áp dụng kiểm tra vị trí chân mối hàn cho các hệ thống đường ống công nghệ cao, đường ống thực phẩm, dược phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt.

17/02/2017

Xem thêm