Đo độ dày kim loại bằng siêu âm (UTM)

Dựa trên cơ sở thời gian truyền của sóng siêu âm từ bề mặt vật liệu xuống đáy và trở lại bề mặt. Đây là một phương pháp thực hiện đo lường không phá hủy xác định chiều dày là kim loại và đánh giá ăn mòn.

17/02/2017

Xem thêm