Đo độ cứng (HT)

Đây là phương pháp kiểm tra không phá hủy truyền thống, Áp dụng xác định được độ cứng của vật liệu, kiểm tra độ cứng mối hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt sau khi xử lý nhiệt.

17/02/2017

Xem thêm