Đóng
cs-nguon-nhan-luc

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

VTSC luôn coi nhân lực là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Việc nâng cao trình độ của mỗi nhân viên trong công ty được thực hiện liên tục bởi các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

cs-nguon-nhan-luc